Mae Wrecsam Glyndwr yn eistedd wrth galon y gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn gweithio'n weithredol gyda sefydliadau o bob maint a sector o fentrau bach cychwyn i gorfforaethau byd-eang ac mae ganddynt hanes da o gynnig cymorth busnes o ansawdd uchel.

Cofrestrwch i'n Cylchlythyr i'r diwydiant i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a gwybodaeth diweddaraf.

A fyddech cystal â derbyn ein hymddiheuriadau na allwn ni arddangos cyfieithiadau Cymraeg ar y ffurflen isod.  
Mae croeso i chi ddarparu eich manylion yn Gymraeg. Wrexham Glyndwr sits at the heart of the business community in North Wales.

We actively work with organisations of all sizes and sectors from small start-up enterprises to global corporations and have a great track record of offering high quality business support.

Sign up to our industry newsletter to keep up to date to hear about latest events and information.

Please accept our apologies that we are unable to display Welsh Translations on the form below.  
Please feel free to provide your details in Welsh. 

* indicates required

Wrexham Glyndwr University will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

Email Marketing Powered by Mailchimp